©2018 Xclusief comm. v. | Grote Braamstraat 38 | B-2220 Heist-op-den-Berg
xclusief.be | +32 (0)479 58 03 47 | BTW BE 0690.744.720 | rek.nr. BE68 9731 8915 0034

Gebruik

Door deze website te raadplegen verklaart u zich automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Deze website werd met de meeste zorg opgemaakt. Mochten er toch fouten of vergissingen voorkomen in de content, dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden.
Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Xclusief comm. v. en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Personen of organisaties, die menen dat hun rechten geschonden worden/zijn, worden verzocht dit te melden.